Doğalgaz Boru Hattı Kaynak Uygulaması | İsso Mak
Kaynak, doğal gaz boru hatlarının yapımında ve bakımında kritik bir rol oynar. Kaynak işlemi, doğal gazın güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasına izin vererek boru hattı bağlantılarının bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlar. Doğal gaz boru hatları için kaynak işleminde önemli adımlar şunlardır; 

1-Kaynak Yöntemi Seçimi: Kaynak yönteminin seçimi, boru hattı malzemesi, çap, et kalınlığı ve proje özellikleri gibi faktörlere bağlıdır. Doğal gaz boru hatları için en yaygın kullanılan kaynak yöntemleri, korumalı metal ark kaynağı (SMAW), gaz tungsten ark kaynağı (GTAW) ve gaz metal ark kaynağı (GMAW) içerir.

2-Hazırlık: Kaynak yapmadan önce, boru hattı bağlantılarının uygun şekilde hazırlanması gerekir. Bu, herhangi bir kiri, pası veya kirleticiyi gidermek için boru yüzeyinin temizlenmesini içerir. Boruların kenarları, güçlü ve etkili bir kaynak bağlantısının sağlanmasına yardımcı olan V şeklinde bir oluk oluşturmak için genellikle eğimlidir.

3-Kaynak Prosedürü Şartnamesi (WPS): Endüstri standartları ve proje gerekliliklerine dayalı olarak bir Kaynak Prosedürü Şartnamesi geliştirilmiştir. WPS, kaynak tekniği, akım, voltaj, hareket hızı ve koruyucu gaz bileşimi gibi belirli kaynak parametrelerini ana hatlarıyla belirtir.

4-Kaynak İşlemi: Asıl kaynak işlemi, boru bağlantılarının montajı ile başlar. Borular, uygun montajı sağlamak için birbirine hizalanır ve kenetlenir. Kaynakçı daha sonra kaynak bağlantısını oluşturmak için WPS yönergelerini izler. Kaynak işlemi, güçlü ve sürekli bir kaynak oluşturmak için ana metalin eritilmesini ve gerekirse dolgu malzemesinin eklenmesini içerir.

5-Kaynak Sonrası İşlem: Kaynaktan sonra, kaynak bağlantısının kalitesini sağlamak için belirli kaynak sonrası işlemler gerekli olabilir. Bu tedaviler, görsel muayene, tahribatsız muayene (ultrasonik muayene veya radyografik muayene gibi) ve stres giderici ısıl işlemi içerebilir.

6-Kalite Kontrol ve Muayene: Kaynakların gerekli standartları karşılamasını sağlamak için kaynak işlemi boyunca kalite kontrol ve muayene prosedürleri uygulanır. Müfettişler ve kalite kontrol personeli kaynak parametrelerini izler, kaynakları görsel olarak inceler ve kaynak bağlantısının bütünlüğünü doğrulamak için çeşitli testler yapar.
9001-2015

CE

ESAB

TURKAK

TUV NORD