Isıtma ve Soğutma Boru Hattı Kaynak Uygulaması | İsso Mak
Ön ısıtma ve kaynak sonrası ısıl işlem (PWHT) olarak da bilinen Isıtma ve Soğutma Boru Hattı Kaynak işlemi, petrol, gaz ve diğer sıvıları taşımak için kullanılan boru hatlarının yapımında ve bakımında çok önemli bir adımdır. Bu süreç, boru hattındaki kaynaklı bağlantıların sağlamlığını, bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlar.

Isıtma ve Soğutma Boru Hattı Kaynak işleminin birincil amacı, kaynakta ve ısıdan etkilenen bölgede (HAZ) istenmeyen mikro yapıların ve artık gerilmelerin oluşumunu önlemek veya en aza indirmektir. Kaynak ve müteakip ısıl işlem sırasında sıcaklığı dikkatli bir şekilde kontrol ederek, süreç kaynak birleştirme yerinde istenen mekanik özelliklerin elde edilmesine yardımcı olur.

Isıtma ve Soğutma Boru Hattı Kaynak işleminde yer alan tipik adımlara genel bir bakış:

1-Ön ısıtma: Kaynak işleminden önce, boru hattı ve çevredeki alan, endüksiyon ısıtıcıları veya dirençli ısıtma battaniyeleri gibi özel ekipman kullanılarak belirli bir sıcaklığa kadar önceden ısıtılır. Ön ısıtma, herhangi bir nemi gidermek, kaynaklanabilirliği artırmak ve kaynak sırasında soğuma hızını azaltmak için yapılır.

2-Kaynak: Boru hattı, korumalı metal ark kaynağı (SMAW), gaz tungsten ark kaynağı (GTAW) veya tozaltı ark kaynağı (SAW) gibi uygun kaynak teknikleri kullanılarak kaynaklanır. Kaynak işlemi, eklemi kaynaştıran ve bir kaynak dikişi oluşturan lokalize ısı üretir.

3-Kaynak Sonrası Isıl İşlem (PWHT): Kaynak tamamlandıktan sonra kaynaklı birleştirme ve çevresi kontrollü ısıl işleme tabi tutulur. Bu, tipik olarak boru hattını belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmayı ve önceden belirlenmiş bir süre boyunca tutmayı içerir. PWHT'nin tam sıcaklığı ve süresi, kaynak yapılan malzeme, kullanılan kaynak işlemi ve istenen mekanik özellikler gibi faktörlere bağlıdır.

4-Soğutma: Belirtilen bekletme süresi tamamlandığında, boru hattı yavaşça ortam sıcaklığına kadar soğutulur. Aşırı kalıntı gerilmelerin oluşumunu önlemek ve istenen mikro yapı ve mekanik özellikleri korumak için yavaş soğutma esastır.
Isıtma ve Soğutma Boru Hattı Kaynak işlemi çeşitli avantajlar sunar:

5-Gerilim Giderme: Isıl işlem, kaynak sırasında oluşan ve kaynakta çatlama olasılığını azaltabilen ve bağlantının genel sağlamlığını ve bütünlüğünü iyileştirebilen artık gerilimlerin hafifletilmesine yardımcı olur.

6-Geliştirilmiş Tokluk: Uygun PWHT, kaynağın tokluğunu ve darbe direncini artırarak, yüksek gerilimli koşullar altında kırılgan kırılmaya veya arızaya karşı daha az duyarlı hale getirebilir.

7-Mikroyapısal Kontrol: Isıl işlem parametrelerini dikkatli bir şekilde kontrol ederek, süreç kaynağın mikro yapısını ve ITAB'ı optimize edebilir, bu da mukavemet ve korozyon direnci gibi iyileştirilmiş mekanik özelliklerle sonuçlanır.
9001-2015

CE

ESAB

TURKAK

TUV NORD