Titanyum ve Zirkonyum Kaynak Uygulaması | İsso Mak
Titanyum Kaynak İşlemi: Titanyum kaynağı, metalin benzersiz özelliklerinden dolayı karmaşık bir işlem olabilir. Titanyum, yüksek mukavemeti, düşük yoğunluğu ve mükemmel korozyon direnci ile bilinir ve bu da onu havacılık, otomotiv ve tıp gibi sektörlerde popüler bir seçim haline getirir.

Titanyum kaynak işlemi yapılırken aşağıdaki adımlar takip edilir.

1-
Gaz Tungsten Ark Kaynağı (GTAW) veya Tungsten İnert Gaz (TIG) Kaynağı: GTAW, titanyum için en yaygın kullanılan kaynak işlemidir. Temel metali ve dolgu çubuğunu eriten bir elektrik arkı oluşturmak için tüketilemeyen bir tungsten elektrot kullanmayı içerir. Kaynak bölgesi, atıl bir koruyucu gaz, tipik olarak argon tarafından atmosferik kirlenmeden korunur. GTAW, kaynak parametreleri üzerinde hassas kontrol sağlayarak yüksek kaliteli kaynaklar sağlar.

2-Elektron Işın Kaynağı (EBW): Elektron ışını kaynağı, titanyum kaynağı için uygun bir başka yöntemdir. Konsantre bir ısı kaynağı oluşturmak için yüksek hızlı bir elektron ışını kullanır ve bu da derin nüfuzlu kaynaklarla sonuçlanır. EBW, kontaminasyonu önlemek için bir vakum ortamı gerektirir ve genellikle havacılık ve tıp uygulamalarında hassas kaynak için kullanılır.

3-Lazer Işın Kaynağı (LBW): Lazer ışını kaynağı, titanyum için kullanılabilen hassas ve hızlı bir kaynak işlemidir. Isı üretmek ve bir kaynak oluşturmak için oldukça odaklanmış bir lazer ışını kullanır. EBW gibi, derin nüfuziyetli kaynaklar sağlar ve oksidasyonu önlemek için kontrollü bir atmosfer gerektirir.

4-Direnç Kaynağı: İnce titanyum sacları birleştirmek için nokta kaynağı veya dikiş kaynağı gibi direnç kaynağı teknikleri kullanılabilir. Bu işlem, bir elektrik akımının iş parçalarından geçmesiyle üretilen direnci kullanır, bu da lokalize ısıtma ve müteakip füzyonla sonuçlanır.

Zirkonyum Kaynak Prosesi: Zirkonyum, yüksek oranda asidik veya alkali ortamlara direncin gerekli olduğu uygulamalarda yaygın olarak kullanılan korozyona dayanıklı bir metaldir. Zirkonyumun kaynağı, atmosferik gazlarla, özellikle oksijen ve nitrojenle reaktivitesinden dolayı bazı zorluklar doğurur.

Zirkonyum için en yaygın kaynak işlemleri şunlardır;

1-Gaz Tungsten Ark Kaynağı (GTAW) veya Tungsten İnert Gaz (TIG) Kaynağı: Zirkonyum için tercih edilen kaynak işlemi GTAW'dir. Ana metali ve dolgu çubuğunu eriten bir elektrik arkı oluşturmak için bir tungsten elektrot kullanmayı içerirken, genellikle argon olan inert bir koruyucu gaz kaynak bölgesini kirlenmeye karşı korur. Gevrekleşmeye ve korozyon direncinin azalmasına neden olabilecek oksijen ve nitrojen toplanmasını önlemek için uygun gaz koruması kritik öneme sahiptir.

2-Plazma Ark Kaynağı (PAW): PAW, kaynak için daraltılmış bir plazma arkı kullanan bir GTAW varyasyonudur. Plazma arkı, daha derin penetrasyon kaynaklarına izin vererek daha yüksek enerji yoğunluğu sağlar. GTAW'a benzer şekilde, oksidasyonu önlemek için yeterli koruyucu gaz koruması gerektirir.

3-Elektron Işın Kaynağı (EBW): EBW, zirkonyum kaynağı için de kullanılabilir. Kaynak için konsantre bir ısı kaynağı oluşturmak için yüksek hızlı bir elektron ışını kullanır. EBW, kaynak işlemi sırasında kirlenmeyi ve oksidasyonu önlemek için tipik olarak bir vakum odasında gerçekleştirilir.

4-Lazer Işın Kaynağı (LBW): LBW, daha önce de bahsedildiği gibi, zirkonyuma uygulanabilen hassas ve hızlı bir kaynak yöntemidir. Kaynak için ısı üretmek üzere odaklanmış bir lazer ışını kullanır. Oksidasyonu önlemek ve istenen korozyon direnci özelliklerini korumak için uygun koruyucu gaz çok önemlidir.
9001-2015

CE

ESAB

TURKAK

TUV NORD