İçme Suyu İsale Hattı Kaynak Uygulaması | İsso Mak
İçme suyu boruları için kaynak işlemi, su kaynağının bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için birkaç önemli adımı içerir.

Tipik olarak içme suyu borusu kaynak işleminde yer alan bazı önemli adımlar şunlardır;

1-Hazırlık: Bu adım, boruların kaynak için hazırlanmasını içerir. Kaynak kalitesini etkileyebilecek kiri, birikintileri ve her türlü kirleticiyi çıkarmak için boru uçlarının temizlenmesini içerir. Boruların uçları, uygun kaynağı kolaylaştırmak için şekillendirilebilir veya eğimli olabilir.

2-Hizalama: Güçlü ve sızdırmaz bir bağlantı sağlamak için boruların kaynak işleminden önce uygun şekilde hizalanması gerekir. Kaynak sırasında boruları doğru konumda tutmak için kelepçeler veya hizalayıcılar gibi hizalama araçları kullanılabilir.

3-Isı kaynağı seçimi: İçme suyu borularının kaynağı için uygun ısı kaynağının belirlenmesi gerekmektedir. Yaygın olarak kullanılan ısı kaynakları, elektrik dirençli ısıtma, füzyon kaynağı veya alın füzyon tekniklerini içerir.

4-Kaynak Tekniği: Boru malzemesinin cinsine ve birleştirme tasarımına bağlı olarak farklı kaynak teknikleri kullanılabilir. İçme suyu borusu kaynağı için yaygın olarak kullanılan bazı teknikler arasında alın füzyonu, elektrofüzyon veya soket füzyonu bulunur.

5-Isıtma ve ergitme: Alın ergitme kaynağında boru uçları, gerekli ergitme sıcaklığına ulaşana kadar bir ısıtma plakası veya ısıtma elemanı kullanılarak eş zamanlı olarak ısıtılır. Isıtılmış boru uçları daha sonra bir araya getirilir ve basınç altında kaynaştırılarak katı bir bağlantı oluşturulur. Elektrofüzyon ve soket füzyon teknikleri, ısıtılan ve boru uçlarına kaynaştırılan özel bağlantı elemanlarının veya kaplinlerin kullanımını içerir.

6-Soğutma ve muayene: Füzyon işleminden sonra kaynaklı birleştirmenin soğumasına izin verilir. Bağlantının görsel olarak incelenmesi ve gerekirse kaynağın bütünlüğünü ve kalitesini sağlamak için tahribatsız test yöntemlerinin kullanılması esastır. Bu inceleme, borunun performansını veya su güvenliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir kusur veya kusurun belirlenmesine yardımcı olur.

7-Basınç testi: Kaynak işlemi tamamlandıktan ve bağlantılar incelendikten sonra, boru hattı basınç testinden geçebilir. Bu, kaynaklı bağlantıların sızdırmaz olduğunu ve beklenen çalışma basınçlarına dayanabileceğini doğrulamak için boru hattına su veya hava ile basınç uygulanmasını içerir.

8-Dokümantasyon ve kayıt tutma: Kullanılan malzemeler, kaynak parametreleri, muayene sonuçları ve basınç testi sonuçları dahil olmak üzere kaynak işleminin doğru kayıtlarını tutmak çok önemlidir. Bu dokümantasyon, izlenebilirliğin sağlanmasına yardımcı olur ve gelecekteki bakım ve onarımlarda yardımcı olur.

İçme suyu borusu kaynak işleminde yer alan belirli adımların ve tekniklerin, boru malzemesi (örn. PVC, HDPE, bakır), boru boyutu ve geçerli endüstri standartları ve düzenlemeleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebileceğini belirtmek önemlidir. 
9001-2015

CE

ESAB

TURKAK

TUV NORD