Özel Alaşımlı P91 Kaynak Uygulaması | İsso Mak
ASTM A335 P91 olarak da bilinen Özel Alaşımlı P91, enerji santralleri, petrokimya tesisleri ve diğer yüksek sıcaklık uygulamalarında yaygın olarak kullanılan yüksek mukavemetli, ısıya dayanıklı bir alaşımlı çeliktir. Özel Alaşımlı P91 için kaynak işlemi, malzemenin bütünlüğünü korumak ve kaynak kalitesini sağlamak için dikkatli değerlendirme ve belirli prosedürlere bağlı kalmayı gerektirir.

İşte P91 kaynak işlemine genel bir bakış:

1-Kaynak Öncesi Hazırlık: Özel Alaşım P91'i kaynak yaparken uygun kaynak öncesi hazırlık çok önemlidir. Bu, yağ, gres ve kir gibi kirleticileri çıkarmak için temel metal yüzeylerin temizlenmesini içerir. Ek olarak, kaynak sırasında uygun yerleştirme ve penetrasyonun sağlanması için bağlantı yüzeylerinde uygun pahlama veya pah kırma gerekebilir.

2-Welding Method: The preferred welding method for Special Alloy P91 is Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) or Tungsten Inert Gas (TIG) welding. GTAW offers precise control over heat input, minimizing the risk of alloy overheating or deterioration.

3-Ön Isıtma ve Pasolar Arası Sıcaklık Kontrolü: Özel Alaşım P91, yüksek karbon içeriği nedeniyle kaynak sırasında çatlama hassasiyeti yüksektir. Bu riski azaltmak için, kaynak yapmadan önce ana metalin sıcaklığını yükseltmek için tipik olarak ön ısıtma yapılır. Ön ısıtma, soğutma hızını azaltmaya yardımcı olur ve hidrojen çatlaması riskini en aza indirir.
Geçişler arası sıcaklık kontrolü de aynı derecede önemlidir. Kaynak geçişleri arasında ana metalin sıcaklığının korunmasını içerir. Tipik olarak pasolar arası sıcaklıklar, çatlamaya yol açabilecek aşırı soğumayı önlemek için belirli bir aralıkta kontrol edilir.

4-Kaynak Sarf Malzemeleri: Özel Alaşımlı P91 kaynağı yapılırken, elektrotlar veya dolgu telleri gibi özel kaynak sarf malzemeleri seçilmelidir. Bu sarf malzemeleri, kaynakta uygun füzyon ve uygun mukavemeti sağlamak için ana metale benzer kimyasal bileşimlere ve mekanik özelliklere sahip olmalıdır.

5-Kaynak Sonrası Isıl İşlem (PWHT): Kaynaktan sonra, Özel Alaşım P91 genellikle zorunlu bir kaynak sonrası ısıl işlem gerektirir. PWHT artık gerilimleri hafifletmeye, malzemenin tokluğunu ve sürünme mukavemetini artırmaya ve çatlama riskini en aza indirmeye yardımcı olur. Sıcaklık ve süre dahil olmak üzere belirli PWHT parametreleri, tipik olarak geçerli kod veya standartlar tarafından belirtilir.

6-Muayene ve Test: Özel Alaşım P91'deki kaynaklı bağlantılar, kalitelerini sağlamak için kapsamlı inceleme ve testlere tabi tutulur. Buna görsel muayene, tahribatsız muayene (ultrasonik muayene veya radyografik muayene gibi) ve çekme ve darbe testleri gibi mekanik testler dahildir. Bu testler, kaynaklardaki herhangi bir kusuru, süreksizliği veya potansiyel zayıflığı belirlemeye yardımcı olarak gerekli onarım veya ayarlamalara izin verir.
 
9001-2015

CE

ESAB

TURKAK

TUV NORD